متئو سالوینی در بازدید از جزیره سیسیل با تاکید بر ضرورت اخراج آوارگان گفت: «در ایتالیا برای خود هموطنان‌مان کار و مسکن کافی وجود ندارد چه رسد به مهاجران.»

معاون نخست وزیر و وزیر کشور دولت جدید ایتالیا افزود: «سیاست ما بر اساس کاهش ورود مهاجران غیرقانونی به ایتالیا و افزایش اخراج آن‌ها از کشور است، زیرا دوران خوش برای مهاجران در ایتالیا دیگر به پایان رسیده است.»

این در حالی است که بسیاری از آوارگان و مهاجران در جنوب این کشور زاغه نشین هستند و در شرایط بسیار بدی زندگی می‌کنند.

یک آواره آفریقایی گفت: «من حیوان نیستم. من هم مانند ایتالیایی‌ها انسان و دارای خانواده و همسر و فرزند هستم. این رفتار تبعیض آمیز و نژاد پرستانه علیه مهاجران درست نیست.»

قتل یک مهاجر آفریقایی مدافع حقوق آوارگان در جنوب ایتالیا به دست افراد ناشناس، موجب خشم مهاجران شده است.

یکی دیگر از آوارگان افریقایی گفت: «این فردی که به قتل رسیده مانند ما آفریقایی و دارای زن و بچه بود. ما برای دریافت دستمزدی ناچیز همه روز را مانند برده مشغول به کار هستیم.»

دولت جدید ایتالیا اعلام کرده است تدابیر جدید و سخت گیرانه تری را برای جلوگیری از ورود آوارگان به ایتالیا اتخاذ خواهد کرد.

وزیر کشور جدید ایتالیا که رهبر حزب راستگرا و ضد مهاجرت «اتحاد» است صریحا خطاب به آوارگان و مهاجران بی سرو سامان اعلام کرده است که چمدان هایشان را ببندند و ایتالیا را ترک کنند.