به گزارش افکارنیوز،

بخش اروپای مرکز مطالعاتی رند در گزارشی که برای پارلمان اروپا تهیه کرده است، تخمین زده که اتحادیه اروپا بین سالهای 2004 تا 2016 به دلیل تروریسم، در زمینه تولید ناخالص داخلی حدود 180 میلیارد یورو از دست داده است.

این گزارش نشان می‌دهد که تروریسم با رشد اقتصادی در اروپا نسبت منفی دارد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر افرادی که به طور مستقیم و فیزیکی از حملات تروریستی متاثر می‌شوند، پوشش گسترده حملات تروریستی در رسانه‌های رسمی و اجتماعی به طور قابل ملاحظه‌ای تاثیرات روانی برای مردم و شرکتها داشته است. این تاثیرات رفتار اقتصادی آنها را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

این بررسی نشان می‌دهد که عادت خرید مصرف کنندگان، پس از حملات تروریستی، تقریبا ثابت مانده یا در برخی موارد افزایش نیز داشته است، اما میزان سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته است.

کشور انگلیس با 43 میلیارد و 700 میلیون یورو، فرانسه با 43 میلیارد یورو بیشتر سهم را در زمینه ضرر دهی در خصوص تولید ناخالص داخلی خود داشته اند. اسپانیا با 40 میلیارد و 800 میلیون یورو و آلمان با 19 میلیارد و 200 میلیون یورو در رده‌های بعدی قرار دارند. همچنین کشورهای دیگری در اتحادیه اروپا نیز در این زمینه متضرر شده‌اند.