به گزارش افکارنیوز،

یکی از کارکنان سابق کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا به اتهام دروغگویی به اف بی آی درباره گفتگوهایش با چند تن از گزارشگران بازداشت شد و انتظار می رود امروز جمعه در دادگاهی در بالتیمور تفهیم اتهام شود.

جیمز ای وولف، مدیر سابق امنیتی کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا - یکی از چند کمیته کنگره مامور تحقیق درباره ارتباط احتمالی میان روسیه و ستاد تبلیغاتی ترامپ - به علت طرح سه مورد اظهارات دروغ در دادگاه و گمراه کردن بازپرسان درباره روابطش با خبرنگاران و گزارشگران، متهم شناخته شد و تحت پیگرد قرار گرفت.