به گزارش افکارنیوز،

بیش از ۵۰۰ نظامی اسکاتلندی که در عراق حضور داشتند، به زودی به کشورشان باز می‌گردند.

به نوشته روزنامه هرالد اسکاتلند، این نیروها برای همکاری با نظامیان عراقی در مبارزه با داعش به عراق اعزام شده بودند و آموزش‌هایی را به نیروهای امنیتی عراقی می‌دادند.

نظامیان اسکاتلندی، آموزش پیاده‌نظام، آموزش مقابله با تجهیزات انفجاری بهبودیافته، تکنیک‌های پزشکی جنگ و مهارت‌های مهندسی را به نظامیان عراقی آموزش می‌دادند.

هرالد اسکاتلند ادامه داد، نیروهای اسکاتلندی به مربیان نظامی محلی آموزش داده‌اند و بعد از آنکه عراق را ترک کنند، آن نظامیان قادر به آموزش دیگر نیروهای عراقی در آینده خواهند بود.

بریتانیا یکی از کشورهایی است که در کنار چند کشور دیگر به بهانه مقابله با داعش و آموزش نظامی به نیروهای عراقی، هزاران نیرو به عراق اعزام کرده است و حضور نظامی خود را در منطقه حفظ کرده است. نیروهای بریتانیایی شامل نظامیان انگلیسی و اسکاتلندی به منظور آموزش به نظامیان عراقی برای مبارزه با داعش به این کشور رفته بودند.