به گزارش افکارنیوز،

پلیس گفت: این کبوتر مشکوک به جاسوسی را در داخل دستگاه اشعه ایکس قرار می دهد تا از انتشار هرگونه پیام کد گذاری شده برای پاکستان جلوگیری کند.

بر اساس گزارش پلیس در شهر آنجلا در بخش امریتسر هند ،حمل پیام های کد گذاری شده توسط پرندگان امری غیر عادی در ایالت پنجاب هند نیست.

این نخستین بار نیست که هند کبوتران را متهم به جاسوسی برای پاکستان می کند.

در ماه فوریه (بهمن) سال 2017، هند اعلام کرد که یک کبوتر جاسوس که از پاکستان آمده را کشف کرده است.

مقامات هندی پس از مدتی اعلام کردند این کبوتر به دلیل بی توجهی پلیس به پاکستان فرار کرده است.

همچنین در ماه مه (اردیبهشت) سال 2016، مقامات هندی اعلام کردند موفق به کشف یک کبوتر شده اند که دارای یک پیام به زبان اردو بوده است. در همین سال، پلیس هند در یک روستای کبوتر دیگری که حاوی یک پیام به زبان اردو بود را شکار کرد.