به گزارش افکارنیوز،

پیشنهاد تقسیم کالیفرنیا به سه ایالت مجزا روز سه‌شنبه آرای کافی را برای طرح آن در انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر کسب کرد.

تیم دریپر، سرمایه‌گذار خطرپذیر از اصلی‌ترین حامیان طرح تقسیم کالیفرنیا به سه ایالت است که بیش از چهارصد و بیست هزار نفر با حمایت از این پیشنهاد، شرایط مطرح شدن آن را در انتخابات عمومی ماه نوامبر فراهم کردند.

به گفته آلکس پادیلا، یکی از مقامات ایالت کالیفرنیا، که مسئول اصلی امور انتخاباتی ایالتی است، اضافه کردن این پیشنهاد به رای‌گیری عمومی نخستین قدم از مراحل متعدد مورد نیاز برای تقسیم واقعی بزرگترین ایالت آمریکا (از نظر تولید ناخالص داخلی و جمعیت) است.

هرچند رای‌دهندگان کالیفرنیایی در ماه نوامبر از این طرح حمایت کردند، مجلس ایالتی کالیفرنیا نیز باید حمایت خود را از آن اعلام کند.

از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که پیشنهاد تقسیم کالیفرنیا در دادگاه‌های این ایالت نیز به چالش کشیده شود و به تایید کنگره فدرال نیاز پیدا کند که با توجه به فضای به شدت قطبی کنگره در واشنگتن امر بسیار دشواری است.

به موجب این طرح، ایالت کنونی کالیفرنیا به سه ایالت کالیفرنیا، کالیفرنیای شمالی و کالیفرنیای جنوبی. با وجود آنکه سه ایالت پیشنهادی از نظر مساحت متفاوت هستند، تقریبا از جمعیت یکسانی برخوردار هستند.

رای‌دهندگان در سال ۱۸۵۹ نیز از تقسیم کالیفرنیا به دو ایالت حمایت کردند، اما کنگره هیچگاه اجازه طرح چنین موضوعی را نداد.

تقسیم کالیفرنیا به معنای اضافه شدن چهار سناتور جدید به سنا است.

دراپر در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ نیز پیشنهاد تقسیم این ایالت را به شش ایالت مجزا ارائه کرد، اما پس از آنکه بسیاری از امضا‌هایی که

وی برای حمایت از طرحش جمع آوری کرده بود از سوی مقامات انتخاباتی کالیفرنیا غیر معتبر شناخته شدند، این طرح ناکام ماند.

قرار است پادیلا اواخر این ماه به طور رسمی مطرح شدن پیشنهاد تقسیم کالیفرنیا را در انتخابات عمومی تایید کند.