وي در گفت وگو با نسيم تصريح کرد: خوشبختانه چند نقطه اميدوارکننده در خصوص وضعيت ايشان وجود دارد که از جمله آنها، دستگيري فردي بسيار مطلع و نزديک به قذافي که يکي از شاهدان اصلي صحنه ربوده شدن امام موسي صدر بوده، است.

کریمی قدوسی اظهار داشت: امیدواریم از این فرد اطلاعات جدیدی در خصوص امام موسی صدر به دست آید، ما با فرض در قید حیات بودن ایشان هرگونه اخبار مربوط به ایشان را دنبال می کنیم.

وي در پايان گفت: با توجه به آنکه در قضيه مفقود شدن امام موسي صدر پاي برخي سران عرب نيز درگير بوده است، اين احتمال وجود دارد که خيلي از مسوولان اين کشورها نخواهند حقايق مربوط به وي کشف شود اما وضعيت کنوني ليبي براي به دست آوردن اطلاعات شفاف و دقيق درباره سرنوشت امام موسي صدر، اميدوار کننده است.