به گزارش مهر، منابع آگاه جنبش حماس در گفتگو با خبرگزاری معا فلسطین اعلام کردند که خالد مشعل علیرغم اینکه در تمامی زمینه ها یک رهبر کاریزما است اما برای ریاست دفتر سیاسی جنبش حماس نامزد نخواهد شد.

بنا بر اعلام این منابع، طبق قوانین داخلی جنبش حماس خالد مشعل تنها می تواند برای ۲ دوره ریاست دفتر سیاسی این جنبش را برعهده داشته باشد.

این منابع همچنین پیش بینی کردند که موسی ابومرزوق معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس جایگزین خالد مشعل شود.