داماد به نام ریک که به سرطان روده مبتلا بود هنگام ازدواج گفت: در این چند ماهی که زندهام، میخواهم از هر لحظه زندگیام در کنار همسرم کری لذت ببرم.

آنها پس از چند ماه زندگی صاحب فرزندی شدند و زمانی که پسرشان ۷ ماه داشت بیماری ریک به اوج خود رسید و شیمی‌درمانی را آغاز کرد.

با گذشت زمان شیمیدرمانی نیز جوابگو نبود و حال ریک بشدت وخیم شد تا اینکه ماه گذشته درگذشت. وی قبل از آنکه بمیرد گفت: اگر چه زمان زندگیمان کوتاه بود، اما با عشق گذشت.