به گزارش مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، "گنادی گاتیلوف" که در یک کنفرانس خبری حضور داشت، گفت : تا کنون هیچ مدرک و دلیلی مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران(که غربی ها ادعا می کنند) وجود نداشته است. با وجود این متاسفانه برخی کشورها از احتمال حمله نظامی به ایران به علت خطر برنامه هسته ای این کشور دم می زنند.

وی با رد هرگونه گزینه نظامی علیه ایران، این اقدام را سبب پیچیده تر شدن اوضاع دانست و تاکید کرد: تشدید تحریمها علیه ایران به هدف از پیش تعیین شده آنها که ازسرگیری مذاکرات است نمی رسد و تحریمها علیه ایران کارایی اصلی خود را از دست داده است.

گاتیلوف تصریح کرد شورای امنیت پیش از این تحریمهایی را علیه ایران در جهت ازسرگیری مذاکرات با گروه ۱ + ۵ تصویب کرده بود، اما غرب هم اکنون پیشنهاد تحریمهای اقتصادی جامع را که شامل تحریم نفتی ایران نیز می شود ارائه کرده که روسیه با این مسئله موافق نیست. مسکو معتقد است تحریمها کارایی خود را از دست داده و باید در زمینه از سرگیری مذاکرات به صورت جدی فکر شود.

این دپیلمات ارشد روس تاکید کرد: هر آنچه در تاسیسات هسته ای ایران می گذرد تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت می گیرد.

وی همچنین از اعلام آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات با گروه ۱+۵ در ترکیه ابراز خرسندی کرد.