به گزارش افکارنیوز،

یک فرد ناشناس به سمت یکی از افراد کادر پرستاری بیمارستان «ملک سلمان» شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی تیراندازی کرده است.

فرد مهاجم از صحنه حادثه گریخته و حال مجروح حادثه وخیم اعلام شده است.