به گزارش افکارنیوز،

تیم پیگیری درمان آیت الله شیخ عیسی قاسم در بیانیه‌ای اعلام کرد: آیت الله شیخ عیسی قاسم روز سه شنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۱۸ از سوی پزشک متخصص مشاور مورد معاینه تخصصی قرار گرفت و تشخیص اولیه و اقدامات پزشکی مختلف حاکی است پزشکان انگلیس نیز مانند پزشکان متخصص بحرین، بیمارستانی را که در آن بستری است  به عنوان گزینه مناسب برای درمان او تشخیص داد‌ه‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: او هم اکنون در یکی از بیمارستان‌های لندن پایتخت انگلستان بستری است.

مشاور متخصص و تیم همراه ایشان افزود سن و شرایط شیخ عیسی قاسم ایجاب می‌کند که برای انجام عمل جراحی افزون بر مشاور متخصص، سه مشاورمتخصص در تخصص‌های مختلف نیز حضور داشته باشند. امیدواریم خداوند شیخ عیسی را شفا دهد و تندرستی او را بازگرداند و به زودی با لطف و رحمت خداوند سالم به کشور خود بازگردد. ما نیز هم چنان برای سلامتی او دعا می‌کنیم و به بهبود وی امیدوار هستیم.