به گزارش افکارنیوز،

افراد مسلح در یکی از آخرین اقدامات خود چهار خبرنگار شاغل در رسانه های بین المللی را ربودند.

اخبار بین الملل -طبق اعلام رسانه ها، این افراد که در شهر «طرابلس» ربوده شدند در رسانه هایی نظیر خبرگزاری فرانسه و رویترز شاغل بودند.

در همین ارتباط، «احمد عبدالحکیم حمزه» رئیس کمیته ملی حقوق بشر در لیبی ربایش روزنامه نگاران در این کشور را به شدت محکوم کرد.

وی گفت: دولت کنونی در لیبی مسئول تمامی این اقدامات جنایتکارانه است؛ چراکه از برخورد با عاملان این جنایتها ناتوان است.