به گزارش افکارنیوز،

«میشل عون» تأکید کرد که نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور باعث شده تا به صورت عادلانه همه طیف های لبنانی در پارلمان حضور داشته باشند.

عون گفت که اولویت در لبنان تشکیل دولت وفاق ملی است به شرط آنکه معیارهای وحدت در تشکیل چنین دولتی لحاظ شود.

وی در ادامه به لبنانی ها اطمینان خاطر داد که با وجود تأخیر، اما دولت لبنان تشکیل خواهد شد. رئیس جمهوری لبنان افزود: مهم این است که به دولتی دست پیدا کنیم که نتیجه واقعی انتخابات پارلمانی اخیر در لبنان باشد و یک طیف در دولت دست برتر را نداشته باشد در حالی که دیگر طیف ها طرد شده اند.

وی در خصوص سوریه نیز اظهار نظر کرده و گفت با توجه به وجود مرزهای مشترک لبنان و سوریه، دو کشور منافع مشترک حیاتی دارند. رئیس جمهور لبنان گفت او در کار سیاسی همواره به آینده امیدوار است و او همان روزی که نیروهای سوری از لبنان خارج شدند، فصل دشمنی با سوریه را به پایان رسانده بود.

عون ضمن تأکید بر روند بازگشت امن آوارگان سوری به کشورشان گفت که اجازه نخواهد داد باقی ماندن آوارگان سوری در  لبنان به اهرم فشار تبدیل شود.