به گزارش افکارنیوز،

این تظاهرکنندگان در نامه‌ای از موریل باوزر درخواست کردند که به موج بازداشت مهاجران در واشنگتن دی سی واکنش نشان دهد.

اخبار بین الملل -آنها در این نامه نوشته بودند: «ما از سکوت شما ناامید شده‌ایم. سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا در واشنگتن دی سی دائما به مهاجران حمله می کند و این نباید با سکوت پاسخ داده شود. ما از شما می خواهیم کاری کنید و به خاطر واشنگتن دی سی با سازمان مهاجرت و گمرک مقابله کنید. ما نمی توانیم همینطور بنشینیم و دوستان و همکاران و اعضای خانواده مهاجر ما بوسیله سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا سرکوب شوند.

موریل باوزر در واکنش به این اعتراض ها در بیانیه ای اعلام کرد: واشنگتن دی سی یک شهر مقدس است. ما از حق و بشریت همه ساکنان آن محافظت می کنیم.

معترضان در این خصوص اعلام کردند: «واقعا باعث ناراحتی است که ما باید دائما به اینجا بیاییم؛ زیرا او (شهردار) می گوید که واشنگتن دی سی یک شهر مقدس است اما هیچ کاری برای آن انجام نمی دهد.

معترضان در این نامه از شهردار درخواست کردند که جزئیات اقداماتی را که برای مقابله با مقامات سازمان مهاجرت و گمرک انجام داده است تا افراد بازداشت شده را آزاد کنند، ارائه دهد.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که در ماه گذشته میلادی هم گروهی از تظاهرکنندگان در کلمبیا در اعتراض به موج بازداشت مهاجران تظاهرات کرده بودند.