به گزارش افکارنیوز،

به موجب این توافقنامه، ریک مشار، رهبر شورشیان به دولت وحدت ملی سودان جنوبی بازگشته و معاون اول رئیس‌جمهور خواهد شد.

مشار پیش از آغاز درگیری‌های داخلی در سال ۲۰۱۳، معاون سلواکر بود که به طراحی برای کودتا علیه وی متهم شد و همین امر آغازگر جنگ داخلی خونین در این کشور بود.