به گزارش افکارنیوز،

عربستان سعودی هرگونه درمان شهروندان این کشور در کانادا را متوقف و مراحل انتقال سعودی های بستری در بیمارستان های کانادا به خارج از این کشور را آغاز کرد.

رسانه های عربستانی امروز چهارشنبه اعلام کردند این کشور همه برنامه های درمان پزشکی مرتبط با شهروندان سعودی در کانادا را متوقف کرد.

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی به نقل از دکتر فهد بن ابراهیم آل تمیمی وابسته پزشکی این کشور در آمریکا و کانادا اعلام کرد مقامات سعودی در حال انجام هماهنگی ها برای انتقال همه بیماران سعودی از بیمارستان های کانادا به مراکز پزشکی خارج از این کشور هستند.