به گزارش افکارنیوز،

به گفته تحلیل گران پیش بینی میشود روابط کشتیرانی و تجارت دریایی میان سوریه و ترکیه باردیگر جان بگیرد.

یک شرکت کشتیرانی سوری نیز اقدامات لازم خود را برای بهره برداری از خط کانتینری دریایی جدید به پایان رساند. به نظر می رسد که با فروکش کردن بحران سوریه و از بین رفتن گروه های تروریستی در این کشور، روابط اقتصادی سوریه با دیگر کشورها جان تازه ای بگیرد.