به گزارش افکارنیوز،

قسمت هایی از ترمینال یک فرودگاه فرانکفورت بواسطه عبور غیرقانونی فردی با یک کودک از حصارهای امنیتی و ناپدید شدن آنها، تخلیه شد.

این در حالی است که پلیس فدرال آلمان در توئیتی در این باره اعلام کرد: پذیرش مسافران را در بخشی از ترمینال شماره یک این فرودگاه متوقف و این بخش را از مسافران تخلیه کرده‌اند.

بر اساس گزارش مقامات امنیتی فرانکفورت پلیس چندین منطقه امنیتی در فرودگاه فرانکفورت را پاکسازی کرده و همچنان در حال بررسی ناحیه A ترمینال یک هستند.

به نوشته این منبع خبری این حادثه باعث تاخیر یا لغو صدها پرواز در این فرودگاه شده است.