به گزارش افکارنیوز،

رهبر کره شمالی با هدف توسعه صنایع داخلی این کشور و بهبود وضعیت اقتصادی همواره بازدیدهایی را از کارخانه‌های مختلف انجام داده است. با توجه به بسته بودن فضای سیاسی در کره شمالی، انتشار تصاویر مربوط به این کشور همواره مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

https://www.afkarnews.com/