به گزارش افکارنیوز،

در میان سلاح ها و تجهیزات کشف شده از تروریست ها در این منطقه، تجهیزات حاوی مسلسل ها، تفنگ ها و نارنجک های ساخت اسرائیل کشف و ضبط شدند.

این سلاح‌ها متعلق به تروریست‌هایی است که پیشتر کنترل این منطقه در استان حمص را به دست داشته و برخی در چارچوب توافق صلح به شمال سوریه منتقل شده‌اند.

استان حمص یکی از مهمترین شهرهای سوریه است که در غرب این کشور و در 150کیلومتری دمشق قرار دارد.

پدیده شوم تروریسم 26 اردیبهشت در حومه شمالی 'حمص' و حومه جنوبی 'حماه' با حملات ارتش سوریه ریشه کن شد و تروریست ها خود را تسلیم کردند و تسلیحات و مهمات را تحویل ارتش این کشور دادند و آن دسته از تروریست ها که طرح آشتی ملی را نپذیرفتند، به شمال سوریه رفتند.

انبارصهیونیستها سوریه