به گزارش افکارنیوز،

وزارت دادگستری آمریکا پیش از این کریس کالینز نماینده جمهوریخواه نیویورک را به فساد مالی متهم کرده بود.

در متن دادنامه ای که از سوی هیئت منصفه صادر شده است، کامرون کالینز پسر کریس کالینز و همین طور استفان زارسکی از مقام های ارشد مالی نزدیک وی نیز متهم شده اند.

این دادنامه مربوط به یک شرکت بیوتکنولوژی استرالیایی است که کالینز عضو هیئت مدیره آن بوده است.

کریس کالینز متهم به انتقال اطلاعات خصوصی این شرکت استرالیایی به پسرش و زارسکی با هدف منفعت تجاری آنها و خرید و فروش سهام شرکت استرالیایی است.

این سه نفر در مجموع با در اختیار داشتن اطلاعات مخفیانه این شرکت که بعدا علنی شد، جلوی زیان و ضرر ۷۶۸ هزار دلاری خود را با فروش سهام آن گرفته اند. این اطلاعات که بعدا فاش شد درباره یک پرونده دادگاه علیه شرکت استرالیایی بوده که در نهایت موجب کاهش شدید ارزش سهام آن شد.