به گزارش افکارنیوز،

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست در ادامه این اقدامات به منطقه قلقیلیه واقع در کرانه باختری یورش بردند.

به دنبال این حمله وحشیانه درگیری شدیدی میان صهیونیستها و شهروندان فلسطینی درگرفت.

نظامیان صهیونیست در جریان این درگیری شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند.