به گزارش افکارنیوز،

علی مشیمع، گفت: امروز یازدهمین روز اعتصاب غذای من در برابر سفارت بحرین در لندن است. ما به عنوان خانواده ایشان نمی توانیم با پدرم ملاقات داشته باشیم.

پزشک متخصص حسن مشیمع بر ضرورت مصرف و دسترسی وی به داروهای مورد نیاز تاکید کرده و گفته است منع دارو عوارض خطرناکی برای وی به همراه خواهد شد.

حسن مشیمع دبیرکل جنبش «حق» بحرین در سال ۲۰۱۱ همراه با مجموعه ای از شخصیت های برجسته مخالف رژیم بحرین در دادگاه نظامی به حبس ابد محکوم شده و اکنون در زندان مرکزی بحرین بسر می برد.