به گزارش افکارنیوز،

حزب تحریک انصاف برای معاون رئیس مجلس «قاسم سوری» را معرفی کرد و احزاب عضو اپوزیسیون «سعد محمود» را برای به عهده گرفتن این مسئولیت در نظر دارند.

در حال حاضر نمایندگان با مسئولیت ایاز صادق رئیس مجلس در حال رأی دادن هستند.

ایاز صادق برای جلوگیری از تقلب در انتخابات هر یک از نمایندگان را به صورت جداگانه فرا می‌خواند تا در حضور وی رأی خود را به صندوق بیندازند.

قرار است تا ساعاتی دیگر رئیس مجلس ملی پاکستان و معاونش بعد از پایان رأگیری نمایندگان مشخص شوند.