دستور العبادی درباره پرونده‌های فساد در نهادهای امنیتی

حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور داد یک کمیته تحقیق مرکزی دائم تشکیل شود که وظیفه آن تحقیق درباره نیروهای وزارتخانه ها و نهادهای امنیتی است که به دست داشتن در پرونده های فساد و اخاذی از شهروندان متهم هستند.

کمیته تحقیق در بیانیه ای اعلام کرد این دستور در چارچوب تلاش های صورت گرفته برای رویارویی با فساد و حمایت از عملکرد و حیثیت نهادهای امنیتی و نظامی و همچنین پاسخ به همه شکایت ها و تخلفاتی است که شهروندان درباره رشوه و اخاذی برخی افراد ضعیف النفس در میان نیروها و نهادهای امنیتی گزارش می کنند.