به گزارش مهر به نقل از بي.بي.سي، باراک اوباما سه شنبه شب در سخنراني خود در نشست مشترک اعضاي سنا و مجلس نمايندگان با اشاره به وضعيت وخيم اقتصادي اين کشور نسبت به افزايش شکاف طبقاتي در ايالات متحده هشدار داد.

باراک اوباما در سخنرانی خود در نشست مشترک اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد که طبقه متوسط درآمریکا به دلیل رشد نابرابری اقتصادی در معرض خطر قرار دارد و برنقش دولت برای تحقق شرایط مطلوب اقتصادی در این کشور تاکید کرد.

باراک اوباما تصريح کرد: ما يا بايد شرايطي را در کشوربپذيريم که گروه اندکي در آن وضع خيلي خوبي دارند، درحالي که گروهي از آمريکايي ها که شمارشان در حال افزايش است، به سختي روزگار را بگذارنند يا اينکه اقتصاد را به صورتي احيا کنيم که همه ازفرصت برابر برخوردار باشند، همه به طورعادلانه اي به سهم خود کارکنند و همه براساس قوانين يکساني بازي کنند. وي اضافه کرد: آنچه اينجا مطرح است، نه ارزشهاي (حزب) دموکرات يا جمهوريخواه بلکه ارزشهاي آمريکايي ها است. ما به اقتصاد ضعيف شدهاي که منابع اش را ازدست داده، بدهي هاي بد دارد و برپايه سود مالي ساختگي است، باز نخواهيم گشت.