به گزارش واحد مرکزي خبر از کابل ، يک فرمانده نيروهاي انگليسي در هلمند ، علت اعتصاب غذاي نظاميان انگليسي را در اعتراض به کمبود مواد غذايي و مصرف غذاهاي تاريخ گذشته و تهوع آور اعلام کرد.

وی گفت: نیروهای ما نیمی از محتویات کنسروهایی را که می گیرند به علت تاریخ گذشته و تهوع آور بودن بیرون می ریزند و از آنها استفاده نمی کنند.

تاکنون جزئیات بیشتری مبنی بر اینکه چه تعداد از نیروهای انگلیسی و از چه زمانی دست به اعتصاب غذا زده اند، منتشر نشده است و منابع نیروهای انگلیسی نیز در این زمینه به طور رسمی واکنشی نداشته اند.

اکنون نزديک به نه هزار نظامي انگليسي در افغانستان مستقر هستند و بيشتر آنان در استان هلمند حضور دارند.