علاءالدين بروجردي نماينده مردم بروجرد و رئيس کميسيون امنيت ملي و سياستخارجي مجلس شوراي اسلامي در گفتگوي با فارس با اشاره به تصميم اخير اتحاديه اروپا براي تحريم نفتي جمهوري اسلامي ايران، اين تصميم را تکرار اشتباهات گذشته اتحاديه اروپا براي تحريم جمهوري اسلامي ايران دانست و اظهار داشت: اتحاديه اروپا با اين تصميم منجر به ضررهاي هنگفت شرکتهاي اروپايي خواهد شد.

وي افزود: پس از اين تصميم اتحاديه اروپا، به سرعت کشورهايي مانند چين، هند و برخي از کشورهاي آسيايي جايگزين آنان براي خريد نفت ايران شدند، بنابراين آنان هيچ نتيجهاي با اين تصميم نميگيرند و بايد بدانند که قطعاً ايران به مسير خودش ادامه خواهد داد.