به گزارش فارس به نقل از الفجر، با این که شورای ملی انتقالی لیبی از بازگشت آرامش به شهر بنی ولید، یکی از آخرین سنگرهای مقاومت معمر قذافی، دیکتاتور مقتول لیبی خبر میدند، هنوز ماهیت عاملان ایجاد خشونتها هنوز مشخص نشده است.

سرهنگ " سالم الواعر "، از مقامات امنیتی بنی ولید در این‌باره گفت: اوضاع هم اکنون در بنی ولید آرام و تحت کنترل است.

وی در ادامه با بیان اینکه این درگیری‌ها داخلی بوده است، گفت: شیوخ قبیله " ورفله " برای بررسی اوضاع بنی ولید نشستی در مسجد این شهر داشته‌اند.

" محمود الورفلی "، سخنگوی شورای محلی بنی ولید هم گفت: اوضاع هم اکنون مطلوب است و بازماندگان رژیم سابق عامل خشونت‌های اخیر در این شهر بوده‌اند.

این در حالی است که " فوزی عبد العال "، وزیر موقت داخلی لیبی گفت: درگیری‌ها به مشکلات داخلی این شهر بازمی‌گردد و طرفداران قذافی نقشی در آن نداشته‌اند.

از سوی دیگر "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی ضمن تکذیب تسلط طرفداران قذافی بر شهر بنی ولید از حل مشکلات این شهر خبر داد.