به گزارش پرس تی وی، بر اساس گزارشها مانور موسوم به چراغها روشن که قرار است روز چهارشنبه (۲۵ ژانویه، ۵ بهمن) آغاز شود، چندین روز به طول میانجامد.

طبق گزارش پایگاه اینترنتی اسرائیلی وای نت نیوز، هدف از این تمرین نظامی که از سوی فرماندهی سایبری ملی هماهنگ می‌شود، آزمایش میزان آمادگی و احتمالات در برابر یک حمله سایبری گسترده و چندجانبه به سامانه‌های زیرساختی حیاتی اسرائیل است.

در ادامه این گزارش آمده است:(رزمایش) چراغ‌ها روشن یک حمله مجازی به زیرساخت‌های راهبردی که می‌تواند سامانه‌های بسیار مهم را به اندازه‌ای از کار بی‌اندازد که بر زندگی روزمره مردم تاثیر بگذارد، شبیه‌سازی می‌کند.

این تمرین نظامی در پی وقوع حملات سایبری اخیر به پایگاه‌های اینترنتی اسرائیلی برگزار می‌شود.

در دسامبر گذشته نیز نتیجه یک گزارش داخلی در زمینه کاوش درباره علت از کار افتادگی مرموز سامانههای مختلف مورد استفاده ارتش اسرائیل، سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) و آژانس اطلاعات داخلی اسرائیل (شین بت) در ماه اکتبر از احتمال خاموش شدن این سامانهها بر اثر یک حمله سایبری خبر داده بود.