به گزارش مهر، رویترز در خبری فوری گزارش داد که وزیر نفت الجزایر اعلام کرد این کشور قصد ندارد برای جبران کاهش صادرات نفت ایران، صادرات خود را افزایش دهد.

خاطرنشان می شود اتحادیه اروپا روز دوشنبه سوم بهمن و در پی فشارهای آمریکا با قطع واردات نفت از ایران موافقت کرد، اما اعلام کرد که این قانون را شش ماه دیگر اجرایی می کند. عربستان نیز در همسویی با فشارهای غرب اعلام کرده است نیازهای نفتی غربی ها را جبران خواهد کرد.