به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس، روزنامه صهیونیستی"جروز الم پست" در شماره امروز خود نوشت که "مایکل سفارد" وکیل اسرائیلی و فعال حقوقی در زمینه دفاع از حقوق بشر چند هفته پیش از دادگاه عالی اسرائیل خواست تا استفاده از گلولههای توپخانهای حاوی ماده فسفر سفید بویژه در مناطق جنوبی فلسطین اشغالی را ممنوع اعلام کند اما ارتش اسرائیل با این درخواست مخالفت کرد.

" یائیر نفیه " معاون رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در پاسخ به سفارد تاکید کرد: دستوراتی مبنی بر استفاده محدود از این نوع گلوله‌ها در صورت انجام عملیات گسترده نظامی در نوار غزه صادر شده است.

وی مدعی شد که ارتش سعی خواهد کرد استفاده از این ماده را کاهش دهد.

این روزنامه صهیونیستی به نقل از یک مسئول بلندپایه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نیز نوشت: کوچک‌ترین شکی وجود ندارد که استفاده از فسفر سفید لطمه زیادی به چهره اسرائیل در برابر جهانیان وارد خواهد آورد زیرا سازمان‌های غیردولتی استفاده از این ماده را یک جنایت جنگی می‌دانند.

بر اساس این گزارش ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی دستورات لازم را به فرماندهان جنوبی به منظور آمادگی برای آغاز عملیات گسترده نظامی علیه نوار غزه ظرف چند ماه آینده را صادر کرده است.