به گزارش افکارنیوز،

بر اساس این خبر شکری به همتای عراقی خود گفته که قاهره از ثبات و امنیت عراق دفاع می کند و معتقد است که دولت، جریان های سیاسی و مردم این کشور می توانند چالش های پیش روی خود را خنثی کنند.

دو طرف در این دیدار که در حاشیه نشست اتحادیه عرب در قاهره برگزار شده است بر لزوم تقویت روابط تجاری میان دو کشور و تقویت همکاری های دوجانبه تأکید کردند.