به گزارش افکارنیوز،

«احمد ابوالغیط» با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این اقدام در راستای سیاست های غیر منصفانه آمریکا در حق فلسطینی ها اجرا شده است و هدف از آن از بین بردن پرونده فلسطین و محتوای آن است.

ابوالغیط گفت که دولت فعلی آمریکا از زمان اعتراف به قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و پس از آن انتقال سفارت خود به این شهر اشغالی، از جانبداری کامل خود از اسرائیل پرده برداشته و همه اقدامات اخیر آمریکا علیه نهادها و سازمان های حامی فلسطین نشان می دهد واشنگتن به دنبال کاهش اراده فلسطینی ها است.

وی انتقادات وارد شده به فلسطینی ها و ادعای اینکه آنها لجبازی می کنند را بدون پایه و اساس منطقی دانست و گفت که تاکنون پیشنهادات قابل قبولی که امکان مذاکره درباره آنها وجود داشته باشد به فلسطینی ها ارائه نشده است.