به گزارش افکارنیوز،

بر اساس اعلام کمیسیون اروپا با توجه به پایان دوره ریاست یونکر وی در نظر دارد درباره مسائل مهم و جاری اروپا مانند بحران مهاجرت، بحران اقتصادی و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مطالبی را عنوان کند. 

یونکر که ۴ سال عهده دار ریاست کمیسیون اروپا بود همچنین به مسائل امنیتی اروپا و راهکارهای مورد نظر برای افزایش ضریب امنیتی اروپا نیز اشاره خواهد داشت. 

یونکر پیشتر اعلام کرده بود که قصد کاندیداتوری برای ریاست دوره آتی کمیسیون اروپا را ندارد.