به گزارش افکارنیوز،

«سورانبای جین‌بیک‌اف» رئیس جمهور قرقیزستان در دیدار با «گولمیرا کودایبردیوا» وزیر آموزش و پرورش این کشور با اشاره به حساب بانکی ویژه برای جمع‌آوری اموال حاصل از مبارزه با فساد اظهار داشت: این منابع مالی باید برای ساخت‌ مدارس در سراسر کشور هزینه شوند.

وی تصریح کرد: در روزهای اخیر مسائل مربوط به کمبود مدارس به خصوص در شهر «بیشکک» مورد توجه قرار گرفته ضمن اینکه در برخی مدارس تعداد دانش‌آموزان بیش از حد زیاد است و دیگر مؤسسات آموزشی با کمبود دانش‌آموز رو به رو می‌باشند.

جین‌بیک‌اف گفت: این عوامل به لزوم بررسی عمیق وضعیت سیستم آموزشی و انجام اصلاحات اشاره می‌کند.

رئیس جمهور قرقیزستان خاطر نشان کرد: باید مدیران مدارس و معلمان به کیفیت تحصیلات توجه بیشتری کنند و توازن بین تعداد دانش‌آموزان و کیفیت آموزش حفظ گردد.

وی گفت: افزایش تعداد دانش‌آموزان از لزوم ساخت مدارس جدید در مناطق مختلف بیشکک خبر می‌دهد.

جین‌بیک‌اف تأکید کرد: علاوه بر این منابع مالی حساب بانکی ویژه اموال حاصل شده از مبارزه با فساد برای ساخت مدارس جدید در استان‌های مختلف قرقیزستان هزینه می‌شود.

این مقام ارشد دولت قرقیزستان با اشاره به اینکه در حال حاضر عملیات ساخت 149 مدرسه صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: قرار است تا پایان سال جاری 78 مدرسه جدید فعال شود بنابراین وزارت آموزش و پرورش باید وضعیت مدارس را بررسی کرده در تمام مؤسسات آموزشی دولتی شرایط یکسانی را برقرار کند.  

حساب مذکور در تاریخ 16 می سال جاری با امضای «محمد قالی عبدالقاضی‌اف» نخست وزیر قرقیزستان باز شد.

در حال حاضر در این حساب بانکی 345 میلیون صوم برابر با 5 میلیون دلار جمع شده است.