به گزارش افکارنیوز،

بر اساس این بیانیه آوارگان سوری مقیم لبنان که قصد دارند به کشورشان بازگردند می توانند از گذرگاه های المصنع و العبودیه استفاده کنند.

سازمان لبنانی مذکور از ۳ ماه قبل این روند را آغاز کرده و طی همکاری با نیروهای امنیتی سوریه شرایط را برای بازگشت آوارگان به کشورشان مهیا کرده است.