به گزارش افکارنیوز،

سعد الحریری نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان تاکید کرد: امیدوارم اختلافات سیاسی مربوط به تشکیل دولت در لبنان از بین برود.

وی در ادامه افزود: تمام گروه ها و جریان ها و احزاب سیاسی که در جریان تشکیل دولت قرار دارند متوجه چالشهای بزرگ پیش روی کشور در دوره کنونی از جمله چالشهای منطقه ای، امنیتی و اقتصادی هستند.

حریری تصریح کرد: چالشهای پیش روی لبنان بسیار بزرگ است و این مسأله توجه تمام گروه های سیاسی داخلی را می طلبد تا در خصوص تشکیل دولت کمی از سهم خواهی های خود بکاهند و به منافع عالی کشور فکر کنند.