به گزارش افکارنیوز،

«دومنیک راب» وزیر امور برگزیت با تهدید اتحادیه اروپا در خصوص ارائه درخواست های پی در پی از انگلیس اظهار داشت: از اتحادیه اروپا می خواهم تا از ارائه درخواست های مختلف در زمینه روند تحقق برگزیت و پس از آن دست بردارد. 

این در حالی است که راب به تازگی درباره برگزیت گفته بود: دولت انگلیس بر سر خروج از اروپا با بروکسل به توافق خواهد رسید. نرسیدن به توافق شرایط خوبی نیست اما آخر دنیا هم نخواهد بود.

حزب مخالف دولت کنونی یعنی حزب کارگر انگلیس اعلام کرده اگر طرح «ترزا می» برای چگونگی خروج از اتحادیه اروپا به به تصویب پارلمان این کشور نرسد،‌ این حزب در هفته جاری برگزاری همه‌پرسی مجدد درباره برگزیت را به رأی خواهد گذاشت.