به گزارش افکارنیوز،

اعتراضات جدایی طلبان در کاتالونیا با نزدیک شدن به اولین سالگرد همه پرسی استقلال در این منطقه شدت یافته است.

سال گذشته در تاریخ اول اکتبر کاتالونیا صحنه برگزاری همه پرسی استقلال از اسپانیا بودند.

همه پرسی اول اکتبر ۲۰۱۷ از سوی اسپانیا مغایر با قانون اساسی اعلام شد و اسپانیا دستور بازداشت رهبران کلیدی جدایی طلبان کاتالونیا را صادر کرد.