به گزارش افکارنیوز،

به گفته مقامات نیروی دریایی آمریکا، این ناوشکن چینی به طرز خطرناکی به ناو آمریکایی نزدیک شد تا جایی که ناو آمریکایی برای «جلوگیری از برخورد دو آنها به یکدیگر» مسیر حرکت خود را تغییر داد.

رویارویی ناوهای چین و آمریکا صبح روز یکشنبه در حالی آغاز شد که ناو آمریکایی یو اِس اِس دکاتور تحت لوای اصل حقوقی «آزادی دریانوردی» به یکی از تپه های دریایی «گاون» در ساحل «تیزارد» جزایر نانشا (سپراتلی) در دریای چین جنوبی نزدیک شده بود.

نیروی دریایی چین نیز در واکنش به این اقدام، یک ناوشکن را برای اسکورت ناو آمریکایی به این منطقه اعزام کرد که بنا بر روایت طرف آمریکایی، این ناوشکن چینی به شیوه ای «خطرناک و غیرحرفه ای» به ناو آمریکایی نزدیک شده بود.

در این ارتباط، «ناخدا چارلی براون» سخنگوی ناوگان پاسیفیک آمریکا روز دوشنبه گفت که ناوشکن چین به اجرای «یک سری مانورهای به شدت تهاجمی و دادن اخطارهای متعدد به دکاتور جهت خروج از منطقه مبادرت کرد».

وی در ادامه افزود که این ناوشکن چین به ۴۵ یاردی قسمت جلویی ناو آمریکایی نزدیک شده بود که ناو دکاتور برای جلوگیری از برخورد آنها به یکدیگر، مسیر حرکت خود را تغییر داد.

به رغم ادعای مکرر چین مبنی بر برخورداری از حق حراست از منافع و دعاوی سرزمینی خود در دریای چین جنوبی و انتقاد از سوء استفاده سایر کشورها از اصل حقوقی «آزادی دریانوردی»، ناوگان دریایی پاسیفیک آمریکا همچنان متعهد است که به کشتیرانی در نزدیکی آبهای مورد مناقشه چین جنوبی ادامه دهد.