به گزارش افکارنیوز،

«سمیع الحق» پدر معنوی و یکی از موسسان طالبان از پکن درخواست کمک کرد و از این کشور خواست که در مذاکرات مربوط به پایان دادن جنگ در افغانستان مشارکت کند.

وی با بیان این مطلب افزود: ما از مشارکت پکن در حل مناقشه افغانستان که ۱۷ سال است وجود دارد استقبال می کنیم.

سمیع الحق خاطرنشان کرد: چین نباید این امر مهم را تنها به آمریکا واگذار کند.