به گزارش افکارنیوز،

العالم در خبری فوری به نقل از خبرنگار خود از شنیده شدن صدای انفجار شدید و آتش سوزی گسترده در شهر صنعتی ینبع عربستان سعودیمشرف به ساحل دریای سرخ خبر داد.

جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.