به گزارش افکارنیوز،

«شهباز شریف» رئیس حزب مسلم لیگ نواز و رهبر اپوزیسیون پاکستان، از سوی سازمان بازرسی ملی این کشور موسوم به «نیب» بازداشت شد؛ علت بازداشت شریف، فساد در شرکت «Saaf Pani» که تامین کننده آب آشامیدنی است، ذکر شده است.

سازمان بازرسی ملی پاکستان، روز چهارشنبه هفته جاری شریف برادر نخست وزیر پیشین پاکستان و سروزیر پیشین ایالت پنجاب و  «حمزه شهباز» پسر وی و وزیر پیشین ایالتی پنجاب را برای ادای توضیحات درباره فعالیت و قراردادهای شرکت «Saaf Pani» فرا خوانده بود.

شرکت «Saaf Pani» به دولت ایالتی پنجاب تعلق دارد و شریف نیز سروزیر این ایالت در دولت پیشین پاکستان بود.