به گزارش افکارنیوز،

در این بیانیه آمده است: عادل عبدالمهدی از عبدالله دوم تشکر و قدردانی و بر تمایل عراق به تقویت روابط میان دو کشور و اهمیت این رابطه در مقابله با چالش های بزرگ تاکید کرد.

همچنین عبدالله دوم از نخست وزیر عراق برای سفر به اردن دعوت کرد و طرفین در مورد تبادل دیدارها در سطوح عالی توافق کردند.