به گزارش افکارنیوز،

سسیلیا مالمستروم کمیسر تجاری اتحادیه اروپا گفت: «ما به مقامات میانماری اطلاع داده ایم در روز‌های آینده یک گروه مأمور تحقیق با فوریت وارد میانمار می‌شود تا اوضاع را در این منطقه بررسی کند.»

این مأموریت بلندپایه در چارچوب خروج احتمالی از نظام تجاری ترجیحی اتحادیه اروپا که میانمار از آن بهره‌مند است خواهد بود.

این نظام همان " نظام همه چیز به غیر از سلاح " است.