به گزارش افکارنیوز،

وزرای جدید دولت پاکستان برای به عهده گرفتن مسئولیت خود در حضور «عارف علوی» رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کردند.

دولت عمران‌خان برای کنترل بهتر اوضاع کشور و توجه به بخش خصوصی شش وزارتخانه جدید را در نظر گرفته است.

وزرای جدید دولت پاکستان عبارتند از «محمد میان سومرو، سناتوراعظم خان سواتی، علی امین گنداپور، خانم زرتاج گل، و محمدفیصل واودا»

گزارش‌ها نشان می‌دهد سناتور اعظم‌خان سواتی به عنوان وزیر علوم و فناوری، علی امین گندا پور وزیر ایالت کشمیر و گیلگت و بلتستان و زرتاج گل به عنوان وزیر تغییرات اقلیمی انتخاب شده است.

تعداد وزرای کابینه پاکستان 28 نفر بود وبا اضافه شدن این 6 نفر تعداد کل وزرا به 34 نفر رسید.

قانون اساسی پاکستان به دولت اجازه می‌دهد برای کنترل بهتر اوضاع کشور برخی وزارت‌خانه‌ها را حذف یا اضافه کند.