به گزارش افکارنیوز،

«قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان با امضای سندی سرویس دولتی مانیتورینگ مالی را تأسیس کرد.

این نهاد جدید تحت نظارت وزارت مالی و اقتصادی قرار خواهد داشت.

در سند رسمی آمده است: سرویس جدید برای اجرای برنامه دولت ترکمنستان و قوانین مقابله با پول‌شویی، مبارزه با تأمین مالی گروه‌های تروریستی و رعایت توافق‌نامه‌های بین‌المللی تأسیس شده است.

بردی محمداف با اشاره به اینکه ترکمنستان در سال‌های اخیر پروژه‌های جامعی در بخش مبارزه با پول‌شوی انجام داده، تصریح کرد: جامعه بین‌المللی این کشور را به عنوان کشوری امن برای انجام معاملات مالی می‌داند.

وی ادامه داد: در این زمینه پیوستن ترکمنستان به گروه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سال 2010 گام مهمی بود.