به گزارش افکارنیوز،

گروه طالبان با بیان اینکه انتخابات پارلمانی در افغانستان توطئه دیگری از سوی آمریکا با هدف تداوم حضور در این کشور است، اعلام کرد: اعضای طالبان درصدد هستند تا روز ۲۰ اکتبر همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان دست به حمله بزند.

یک منبع خبری در طالبان همچنین در این باره گفت: ما برای عدم تحقق برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و در همین راستا در حال برنامه ریزی برای انجام حملاتی در روز انتخابات هستیم.

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در خصوص برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور گفت: حدود ۵۴ هزار نیروی امنیتی در مناطق مختلف کشور و در نزدیکی مراکز اخذ رای مستقر می کنیم تا شهروندان افغانستانی بتوانند در امنیت در پای صندوق های رای حاضر شوند.

مقامات دولتی افغانستان هنوز واکنشی به تهدید طالبان نشان نداده اند.